Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  AMBAR BİRİMİ

  Kurumumuz Genel Bütçe ve Ambar Biriminde ;
  Ayniyat işleri, demirbaş eşya cetvellerinin hazırlanması,
  Personelin giyim yardımının temini ve dağıtılması,
  İaşe Bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, tahsil edilemeyen bordrolar için gerekli işlemlerin yapılması, takibi, ilgili daireye gönderilmesi,
  Hükümlü ve tutuklu ile personelin iaşesinin sağlanması, günlük iaşe tabelalarının yapılması,
  Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi,
  Genel Bütçeye ait bütün ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve kontrolü,
  Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarının yapılması ve kontrolü,

  Görevlerini yerine getirmektedir.

  Adres

  Gültepe, Toprakkale Sk. No:48, 38030 Melikgazi/Kayseri

  Telefon

  0352 235 63 66

  0352 235 65 49

  E-Posta

  abbkayseri.btoiccikisaretadalet.gov.tr